Copyright (c) 2012 by "Robert Łopuch"  .  All Rights reserved  .  E-Mail: robertlopuch@wp.pl
Oddział Powiat Ziemski Nowy Sącz
Związek Nauczycielstwa Polskiego
"Niechaj łączą się rozbici, bo w jedności siła jest"
ul. Narutowicza 2 pok. 9
33-300 Nowy Sącz
tel. 506 047 462
e-mail: powiatnowysacz@znp.edu.pl
Statut ZNP

Karta Nauczyciela

Ustawa o Związkach Zawodowych

Ustawa o Systemie Oświaty

Prawo Oświatowe

Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy

Ustawa o Zakładowym Funduszy Świadczeń Socjalnych

Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (wzory)

Rozliczenie przychodów i wydatków ZFŚS (bez SFM)

Rozliczenie przychodów i wydatków ZFŚS (z SFM)

Podstawa Programowa

Deklaracja

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego
Co może związek?

Działalność socjalna w szkole (ZFŚS)

Prawie wszystko o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Godziny pracy nauczycieli poza pensum dydaktycznym
ROK ZAŁOŻENIA 1905