Copyright (c) 2012 by "Robert Łopuch"  .  All Rights reserved  .  E-Mail: robertlopuch@wp.pl
Związek Nauczycielstwa Polskiego
"Niechaj łączą się rozbici, bo w jedności siła jest"
PIONIERZY NAUCZYCIELSKIEGO RUCHU ZWIĄZKOWEGO
W NASZYM MIEŚCIE
ROK ZAŁOŻENIA 1905
          Od lat dziewięćdziesiątych  XIX wieku  dzieli nas ponad sto lat, przeżycia dwóch wojen. Nie ma już  nikogo, kto pamiętałby tych, którzy działali wśród ówczesnego społeczeństwa, w miarę  upływajacego czasu blakną dokumenty, inne sprawy zaprzątają nasze myśli i działania. A  przecież nie można pozwolić, by zginęli w niepamięci ludzie, którzy rozpoczynali walkę o poprawę pozycji nauczyciela i wyższy poziom nauczania.
          Działaczami , którzy w naszym mieście otwierają kartę  świadomego organizowania się  nauczycieli  byli Henryk  KISIELEWSKI  i Józef  GUTOWSKI.
          O Henryku Kisielewskim wiemy dzisiaj najwięcej ze wspomnienia Stanisława Rosoła, który na wstępie bohatera artykułu "Henryk Kisielewski" nazywa "naszym Nestorem męczennikiem". Z  niego  wynotowane  są  podstawowe dane biograficzne i  oceny.
          H. Kisielewski urodził się 25 X 1847 roku w Zakliczynie nad Dunajcem. Był potomkiem staropolskiej rodziny szlacheckiej herbu Jelita, która posiadała kiedyś w tych stronach ogromne dobra. Rodzice  Henryka, nie należeli już do bogatych, dlatego syn, który nie skorzystał z wpływowych koligacji pozwalajacych mu zdobyć  pozycję społeczną  urzędnika i wybrał zawód nauczyciela, poznał z autopsji ciężką szkołę życia. Dwuletni kurs pedagogiczny ukończył  w 1865r. w Krakowie. Mimo doskonale zdanych egzaminów nie znalazł pracy przez 3 lata. Był bezpłatnym praktykantem , a utrzymywał się  dając prywatne lekcje. Po 10 latach ustabilizował się na posadzie starszego nauczyciela szkoły męskiej w  Nowym Sączu. Na kolejny awans czekał  11 lat z pensją  600zł.
          Był nauczycielem z powołania i wypróbowanym społecznikiem. Żył sprawami szkolnictwa, zamieszczał liczne artykuły z zakresu pedagogiki i metodyki w pismach krajowych i zagranicznych, włączył się w nurt życia środowiska nauczycielskiego. Wziął udział jako prezes i delegat w XII Walnym Zjeździe Towarzystwa Pedagogicznego w Nowym Sączu w 1878r. W 1880r. konserwatyści w Sejmie podjęli atak na szkołę ludową. Powstała wtedy grupa grupa nauczycieli ludowych, profesorów seminariów, która postanowiła założyć  własne niezależne pismo, mające reprezentować interesy nauczyciela i szkoły ludowej. W 1891r. powstał pierwszy numer "Szkolnictwa Ludowego".
          H. Kisielewski zmarł w 1898r. w Gorlicach  z powodu niewydolności nerek. W 2005r. w 100-lecie ZNP  sądecki oddział ZNP ufundował  tablicę  na  jego grobowiec na cmentarzu w  Gorlicach.

          Pismo  reaktywował  po jego śmierci Józef Gutowski. Był  znanym autorem podręczników " Książeczka rachunkowa dla szkół jednoklasowych", "Elementarzyk" i wiele artykułów z pedagogiki. W wznowionym czasopiśmie "Szkolnictwo Ludowe" autor opisywał pracę ówczesnego nauczyciela; żebracza płaca, fikcyjne dodatki za 5-lecie, zależność  podwyższenia poborów od łaski władz, niepewność jutra wobec zwalniania nawet stałych nauczycieli bez uzasadnionych powodów.
          Działalność "Szkolnictwa" zakończyła się, gdy Gutowski ciężko zachorował .Zmarł 31 maja 1916r. Był  niezwykle  uczciwym człowiekiem , nauczycielem o szerokim horyzoncie myślowym , któremu nie zależało na splendorze, awansach. Odczuwał za to żywo sytuację socjalną nauczycielstwa, niski poziom szkoły i nienaturalny, z góry narzucony system  i wydał temu systemowi wojnę.
Oddział Powiat Ziemski Nowy Sącz
ul. Narutowicza 2 pok. 9
33-300 Nowy Sącz
tel. 506 047 462
e-mail: znp-ns@wp.pl

powiatnowysacz@znp.edu.pl