Copyright (c) 2012 by "Robert Łopuch"  .  All Rights reserved  .  E-Mail: robertlopuch@wp.pl
Oddział Powiat Ziemski Nowy Sącz
Związek Nauczycielstwa Polskiego
"Niechaj łączą się rozbici, bo w jedności siła jest"
ZARZĄD ODDZIAŁU POWIAT ZIEMSKI NOWY SĄCZ (2014-2019):

mgr inż. Roman Weydlich - prezes oddziału

mgr Ewa Jurek - wiceprezes zarządu oddziału
mgr inż. Robert Łopuch - wiceprezes zarządu oddziału


mgr Bożena Michalak - sekretarz, członek prezydium zarządu oddziału
mgr Jolanta Niemczura - członek prezydium zarządu oddziału
mgr Renata Rogalska - członek prezydium zarządu oddziału
mgr Małgorzata Śnieżek - członek prezydium zarządu oddziału
mgr Anna Wilk - członek prezydium zarządu oddziału
Jolanta Ziaja - członek prezydium zarządu oddziału

mgr Dariusz Czech - członek zarządu oddziału
mgr Maria Naglak-Zięcina - członek zarządu oddziału
Barbara Pagos - członek zarządu oddziału
mgr Liliana Preis - członek zarządu oddziału
mgr Jerzy Maciej Szewczyk - członek zarządu oddziału
ROK ZAŁOŻENIA 1905
ul. Narutowicza 2 pok. 9
33-300 Nowy Sącz
tel. 506 047 462
e-mail:

powiatnowysacz@znp.edu.pl